Tag Archives: sửa máy cắt chữ Mimaki

Máy cắt chữ decal Mimaki CG 130FX II Nhật Bản
Cùng với Mimaki CG-130SRII, Mimaki CG-60SL, Mimaki CJV30-130BS, Mimaki CJV30-160BS, Mimaki FX series II, Mimaki CG-60SRIII,... thì Mimaki CG FX 130 II của Nhật Bản hiện đang là