Sửa chữa máy cắt decal Refine

Sửa chữa máy cắt decal Refine
          Được thiết kế nhỏ, gọn, phù hợp với môi trường làm việc có diện tích hẹp, máy cắt decal đang thu