Máy cắt decal Đài Loan Puma III (GCC)

Máy cắt decal Đài Loan Puma III (GCC)
Máy cắt decal Đài Loan Puma III (GCC) Được hỗ trợ bởi một hệ thống kiểm soát kỹ thuật số motor vô cấp (servo motor). Kiểu