Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

Ngày

Việc thực hiện các bước cắt Decal trên máy cắt cũng có một số điều đáng chý ý sau:

Ta nên thực hiện bản thiết kế cắt Decal bằng Corel 13 (X3) để việc thực hiện đạt kết quả cao và chính xác nhất.

Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu:

image01

Xuất files (File —-> Export).

image02

Đặt tên chọn vị trí sao lưu. Chọn Đuôi .EPS (đuôi vector). Khi có nhiều mẫu thiết kế trên một bản vẽ ta nên mở TAB Options —> Selected only để cắt một mẫu đã chọn.

 image03

Chọn Curves (vector) —>  OK .
Mở Artcut 2005:

 image04

Vào chương trình cắt.

 image05

Import files Corel ( .EPS) cần cắt vào chương trình cắt.

image06

Chọn Open.

image07

Nhấn vào biểu tượng Cut/Plot để vào bảng điều khiển cắt.

image08

Nhấn Cut/Plot để cắt Decal.

 image09

Nhấn Start để chờ máy thực hiện lệnh cắt. Chúc bạn thành công!